Home Despre noi Call book Concursuri Articole Repetoare APRS Retea de urgenta EME Linkuri Bazar Contact

PECICA – 2004

„Multe regrete vor urma .irmitaţiilor neonaorate"

Nu ştiu dacă mereu este sau nu valabil moto-ul de mai sus, dar în cazul primului simpozion de la Pecica valabilitatea este certă, neparticipanţii se vor convinge de aceasta din relatările “calde” de la faţa locului din prima zi de 4 sept. 2004 (bănuiese că, si a doua zi a fost la fel). Imaginaţi-vă componenţi ai echipajului de Hunedoara compus din Ovidiu 2LSK şoferul şi sponsorul acţiunii, Adrian 2BPZ cu XYL-ul si Mlihai 2LXW care l-a interpretat pe neagreatul om cu ochi albaştrii din vremurile apuse (spunea glumeţul WB2AQC hi.care nota-întreba şi iar întreba¬nota totul despre toţi şi despre toate, recunoscând aici şi acum că nu a întimpinat nici-un refuz din partea colegilor, ocazie ce-mi dă prilejul de a mulţumi tuturor pentru colaborare, şi înţelegere. Vă sunt îndatorat.

Plecarea din Deva la ora 06,30 CFR pe o vreme superbă, deşi cu temperaturi joase de 9–10 grade, şosea cu trafic auto redus; discuţii radioatnatoriceşsti, bancuri aşsa că timpul a zburat ca la concursurile noastre de două ore în două etape iar spre final fară probleme, ajunşi la 08,45 CFR în locaţia noii Săli de Sport din proaspătui oraş Pecica¬declarat oficial la 22.04.2004 cu ocazia întálnirii transfrontaliere a primarilor care. a avut loc in comuna Pecica. ln spaţiile de parcare câteva maşini, aşa că parcarea nu a. fost o problemă, după cum ered ca, a fost ceva mai târziu când numărul acestora a crescut.(la plecarea noastră am numărat peste 30 de maşni)

Am parcurs împrejurimile remarcând preocuparea gazdelor de a oferi invitaţilor prin tonete şi chioşcuri cafea, sucuri şi mici dreşi de un pahar cu bere de buna calitate. La intrarea în sala am fost întânpinaţi de bunătatea de om, coleg si prieten a lui Bela 2BYD care ne-a înregistrat şi înmânat ecusoanele de participanţi la primul simpozion¬întâlnire pecican. Am trecut în revista încăperile anexe apoi sala în care urma a se desfăşuta lucrările simpozionului admirând pe pereţi panourile cu fotografii şi QSL-ri radio. În fata băncilor joase, specifice sălilor de sport, o imensa masa pe_care tronau 3 pâini mari pecicane de 4 kg. fiecare supravegheate permanent de 3 farfurioare cu sare despre al căror scop am aflat mai târziu. În jur de ora 09,30 au sosit, şi coiegii hunedoreni Cristi-2LRH cu XYL si QRP-ul, Mugurel-2LSV, Petrică-2LZH si George-2LCE, cărora le-am transmis detaliile deja cunoscute. Având ecusonul la piept, pentru a nu crea suspiciuni, colegilor sosiţi, şi viitori le-am scris indicativul si numele în carneţelul de “agent” (hi!), ajungând în scurt timp la nr.50, suficient a conciuziona prezenta colegilor din districtele 2,3,5,8 si HA, organizatorii având promisiuni, dar neonorate, ale colegilor din F, si OE. Surpriza mea a fost mare când am descoperit pe cel mai batran participant, nea Vasile, Y02BR0 şi un simpatizant al radioamatoriíor pecicani în persoana d-lui Crucian Silviu – handicapat locomotor. Întâtnirile, discuţiile şi amintirile plăcute au făcut ca ora de deschidere festivă să fie depăşită cu 40 de minute, Bela fiind nevoit să apeleze cu vocea-i autoritară Ia microfonul statiei de amnlificare pentru a invita particinantii în sală pentru începerea lucrărilor. În sală pesze 200 de invitati produceau un amestec de frecvene joase, medü la un nivel ridicat şi care treptat a dispărut când Bela cu vocea-i inconfundabilă a deschis oficial lucrãrile simpozionului-întâlnire “Pecica 2004.”

A mulţumit invitaţílor fiind totodată onorat de participarea peste aşteptări la acest prim simpozion ce s-a născut la o idee telefonica data de 3APG pe când se alfa la Fredericshafen 2004 dar asigurându-l de o posibilă desfăşurare la începutul lunii septembrie deoarece calendarul competiţional ocupa anterioarele luni. A rugat participanrii ca la încheierea lucrărilor să noteze în cartea de onoare, ce se aflã în holul sălii sportive, impresiile despre organizarea şi desfăşurarea simpozionului-întâlnire spre aducere aminte. A explicat şi scopul celor trei pâini ca fiind urarea de bun venit în oraşul Pecica pentru care fiecare este rugat a rupe din ele şi a le plimba în sare şi savura spre mulţumirea gazdelor A prezentat activitatea celor 2 radiocluburi, a celor 26 de membrii de emisie¬recepţie şi a celor 20 de receptori coordonaţi şi îndrumaţi 2BYD si 2LFP.

A invitat la cuvânt pe domnul. primar Cionca Iustin care a adresat bun venit parttcipanţilor în Pecica, comuna care de o lunã şi zece zile este ridicata la: rang de oraş, de asemeni mulţumiri d-lui profesor pentru efortul depus dorindu-i viată lungă si putere în organizarea urlmătoarelor lntâlniri. A urmat cuvântul d-lui viceprimar Antal Petru care de asemeni a urat un bun venit participanţilor asigurând pe Bela şi asistenţa că şi următoarele simpozioane vor fi aprobate de a se desfăşura în spaţioasa sală a sporturilor, fiind mândru ca aceste doua radiocluburi au obţinut succese deosebite în activitatea competiţională şi că mulţi copii şi tineri sunt atraşi în aceastã frumoasă activitate dorind a deveni membrii cu statut de emisie sau recepţie.

A rugat apoi pe d-na profesoară. de istorie şi filozofie Gaspar Izabela să prezinte o scurta istorie a aşezării¬Domnia sa afirma ca Pecica este una din cele mai vechi aşezări rurale din judeţul Arad fiind locuită, din cele mai vechi timpuri. Face parte pe rând din ducatul lui Glad, Ahtum şi mai apoi din regatul feudal ungar. Prima atestare se găseşte în registrele diecezale papale din 1333–1334 unde sunt menţionate 30 de aşezãri mici printre care si Pecica. In 1579 Pecica are 353 de familii. In comună, la nr.183, se affa casa Iui Petra Seghedinat, organizatorul răscoalei din 1735, care a fost trãdat, arestat şi executat prin tragere pe roată iar corpul spintecat în patru pãrţi, una fiind expusa în fata casei sale. În 1752 se desfiinţează serviciul de grãniceri, sârbii ernigreazá în Ucraina în locul lor stabilindu-se ungurii, azi raportul celor doua etnii-romane şi maghiare fiind de 60 respectiv 40 la sută. Din secolul 18 şi până la unificarea din 1960 localitatea era formată din Pecica Romina şi Rovine sau Pecica Maghiara. În 1846 Pecica Romana devine oraş, pierzând acest rang în 1900 când a redevenit comună. Cu revoluţia de la 1848 pecicanii şi-au ales primar din popor, hotărând în 1862 introducerea limbii române în administraţie. În 1992 se înregistra o populaţie de 11500 de locuitori, ca azi populaţia să fie aproape de 13000 de locuitori. Actuahnente în oraş exista 400 de întreprinzători particulari şi vestiite ateliere de îrnpletit coşuri mult căutate în ţară şi străinătate. La încheiere doamna profesoara a urat succes deplin lucrărilor.

Bela a invitat pe secretarul general al FRR -Vasile 3APG- să adreseze câteva cuvinte asistenţei; domnia sa a remarcat efortul enorm atât material cât şi de suffet depus într-un timp atât de scurt şi reuşita deplină a întâlnirii pentru care felicită, organizatorii şi pe toţi radioamatorii pecicani. A rugat pe cei ce au sugestii privind programele competiţionale, să vină cu propuneri pentru a fi dezbătute ín sedinţele Consiliului de Administraţie de asemeni ca toate radiocluburile, asociaţiile să colaboreze cu IGCTI -le teritoriale. În curând vor fi active reţelele de monitorizare atrăgând atenţia asupra disciplinei de trafic evitând masurile disciplinare. Poate pune Ia dispoziţie CD -urile FRR 01 si 02 şi cartea Comunicaţii digitale, în pregătire fiind si FRR 03 ce va conţine lucrarea lui OM4UE complectat cu documentaţii interesante. Are deosebita onoare şi plãcere de a îomâna medalii şi diplome următorilor membri din Pecica şi nu numai:2LMN, 2BYD, 2BUG, 2KQD, 2LFP, 2KBB, 2KOB şi mulţi alţii. Pentru alte discuţii, Vasile, cu multa plăcere, la sfârşitul întrunirii; va sta la dispoziţia celor interesaţi.

In continuare Iulian 2LIS-seful radioclubului arădean a adresat un bun venit participanţilor şi a felicitat organizatorii pentru modul de prezentare şi desfăşurare a simpozionulului-întâlnire din Pecica.

Cu deosebita bucurie Bela anunţă formaţia de muzică populară a clubului copiilor din Pecica dorind a dernonstra ceea ce ştiu. Formaţia compusa din 4 fetiţe la vioară (cea, mai micã având doar 5 ani) şi 4 băieţi la acordeon sub bagheta dirijorului profesor Zavoda Mihai.

Au interpretat pentru 15 minute un potpuriu de muzica populara de-a noastră şi maghiară cere au mers la inimile ascultãtorilor fiind aplaudaţi la scena deschisă. Felicitãri copiilor şi profesorului lor.

A urmat prezentarea comunicărilor privind realizãrile practice şi teoretice după cum urmează:: Legaturi radio EME de Suli Iulius, Y02IS -aparatura, antene, condiţii de propagare, concluzionând c-ar fi bine ca fiecare radioamator să folosească fiecare ocazie, de întâlnire indiferent de mod, devenind astfel mai apropiaţi; succese în comunicaţiiie EME şi sateliţi. A prezentat construcţia proprie a unui TxRx complet tranzistorizat pe unde scurte; Despre spiritul fair play şi concursurile de radioamatori de Adrian-Y02BPZ.; George-WB2AQC, (care şi de aceasta dată a fost pe postul de Moş Crăciun), a elogiat strădania organizatorilor care au făcut mult mai mult în domeniul nostru decât oraşele mari cu tradiţii, multe facultăţi şi ingineri electronişti, drept pentru care îi asigură de tot respectul şi consideraţiunea sa. În încheiere afirmă că activitatea radioamatoriceascã aduce un serviciu societăţii drept pentru care se impune a fi sprijinită de oficialităţi. A urat sănătate, succese depline în activitate şi cu multă plăcere în următorii ani se va regăsi în mijlocul radioamatorilor pecicani; Bela-Y02LNH a prezentat construcţiile proprii ale TxRx -ului pe 3,5 Mhz pentru modul CW de 2–5 W, un DDS de dimensiuni reduse şi un receptor pentru concursurile de RGA_ Aeestea sau chiturile lor se puteau achiziţiona la preţuri destul de mici cu bineînţeles documentaţiile şi sfaturile necesere; YOLIS a prezentat informatii despre transmisiile de date, informaţii prin internet, legături internet -radio prin Echolink, comunicaţiile în 2,4GHz cu antena wireles sau ofset de dimensiuni reduse în interiorul cărora se introduce un rezonator; Bela-Y02BYD cu o scurtă prezentare a celor 2 radiocluburi şi a celor 26 de radioamatori de emisie şi 20 receptori, modul de organizare al concursurilor de RGA susţinute de echipele de copii şi elevi din Pecica, scopul realizărilor de expoziţii QSL-uri radio, programe în viitor.

Apropiindu-se orele prâ.nzului, Bela-Y02BYD a anunţat îceperea tombolei în care scop, anterior, participanţilor Ii s-au înmânat câte două tichete inscripţionate ambele cu acelaşi număr; primul de culoare roşie pentru prânzul pregatit la ceaun şi al doilea de culoare galbenă pentru tombolă şi pe care participanţii au fost rugaţi a-l introduce intr-o cutie de unde Mihai, un foarte tânar radioamator a extras pe rând biletele norocoase până la epuizarea cadourilor oferite de FRF, WB2AQC, 2KBB şi 2KQD. Primul număr(şi următoarele) anunţat de Bela în cele trei limbi de circulaţie locală; română, maghiară şi engleză a fost 15 urmat de 20, 63, 9, 46, 23, 40 şi încă 80 după care (am auzit si numarul 111!), ultimele fiind 30, 69, 52 şi 14. La toţi se putea citi bucuria pe faţă, cadourile reprezentând o plăcută aducere aminte a ceea ce a fost la Pecica în 2004.

Bela, parcă mai mulţumit şi fericit ca oricând, la ora 13,30 a invitat toţi participanţii la masa de prânz gătită în cadrul unui concurs la ceaun de maiştrii bucătari şi anume: o tocană picantă de cartofi cu carne de oaie (papricaş) şi o friptură de vită cu piure de cartofi şi salată de castraveţi, oferite gratuit de către organizatori. Nu ştiu cine a câştigat concursul dar în mod sigur toţi mesenii ar fi premiat şi felicitat preparatorii pentru bunătăţile oferite, subsemnatul nemtâlnind amatori ce-ar fi dorit a scrie în condica de reclamarii, HI. S-au băut sucuri, tării, bere, cafele combinate cu discuţiile neterminate, ce mai, veselie şi trai nenică!. Deşi numărul mesenilor a fost de peste 200, mâncare a fost suficientă chiar şi pentru doritorii de porţii duble.

Despre talcioc puţine de spus doar construcţiile lui Bela 2LNH cam la 50 de euro bucata, trapuri pentru W3DZZ şi balunuri de putere la 25–35 de mii de forinţi ale lui Imre HA8LPI si un QRO cu 3–500 al cărui preţ nu l¬am puttut afla.

Echipajele hunedorene, fiind presate de timp, şi-au luat rămas bun de la organizatori, prieteni vechi sau noi şi au demarat mspre QTH-le locale în jurul orei 15,00.

La început am scris despre regrete şi poate după lecturarea celor de mai sus cei ce din diferite rnotive nu au fost prezenţi, probabil nu vor rata ocazia din 2005.

Mulţumim organizatorilor asigurându-i de participare sigură în 2005!
73 de YO2LXW.

Link: Articol aparut in revista maghiara de radioamatorism referitor la simpozion
Link: Impresiile presedintelui FRR, YO3APG, la Simpozionul Pecica 2004

« inapoi

Sponsori

Copyright © 2011 Radio Club Admira Arad.