Home Despre noi Call book Concursuri Articole Repetoare APRS Retea de urgenta EME Linkuri Bazar Contact

Statut

STATUTUL ASOCIATIEI CLUB SPORTIV

„RADIOCLUB ADMIRA”

 

—– CAPITOLULI.IDENTIFICARE———————————————————

ART. 1 Statutul de fata stabileste cadrul si limitele intre care functioneaza, in temeiul O.G.R. nr. 26/2000 si a Legii 69 / 2000 republicata , Asociatia constituita de fondatorii: –1.Atanasiu Iulian, cetăţean român, născut la data de 06.11.1964, în Mun. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Bârsei nr. 14,  indicativ de apel: YO2LIS ————————————————————————————————

2. Belde Gheorghe Ioan, cetăţean român, născut la data de 11.07.1960, în com. Beliu, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Fulgerului, nr. 13,  indicativ de apel YO2LQQ ———————————————–

3. Benea-Nădăban Rareş Alin, cetăţean român, născut la data de 03.10.1980, în or. Huedin, jud. Cluj, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Spitalului, nr.17/18 Bl.5, ap.5,  indicativ de apel YO2LSQ—————————————

4. Billi Ioan, cetăţean român, născut la data de 22.02.1951, în com. Şandra, jud. Timiş, cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr. 467, indicativ de apel YO2BUG ————————————————————————————-

5. Boros Alexandru, cetăţean român, născut la data de 22.12.1952, în com. Zerind, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, aleea Ulise Bl. Y9-B, nr.2, sc.A, ap.44,

indicativ de apel YO2BUU ———————————————–

7. Dubeştean Ioan,cetăţean român, născut la data de 04.06.1961, în or. Bozovici, jud. Caraş Severin, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Spitalului, Bl. 3, sc. B, ap.5, indicativ de apel YO2LIL ————————————————–

9. Fortună Marius-Cristian, cetăţean român, născut la data de 03.06.1970, în Mun. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. M. Scaevola, nr. 10,  ———————————————————————————————

12. Ilica Ovidiu-Dumitru,cetăţean român, născut la data de 26.04.1965, în Mun. Brad, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Haţeg, nr.1, Bl 5/1, sc. A, et.6, ap.38,indicativ de apel YO2LUV ——————————

13. László Vasile, cetăţean român, născut la data de 25.08.1933,în Mun. Cluj, ,cu domiciliul în Mun. Arad, str. Banu Mărăcine nr.22, Bl.1, sc. E, ap.10, indicativ de apel YO2AHW ———————————————–

14. Kurunczi Carol-Rudorlf, cetăţean român, născut la data de 30.04.1962, în com. Pecica, jud. Arad,cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr.1289, indicativ de apel YO2LAS ———————————————–

15. Mezei Ioan, cetăţean român, născut la data de 20.05.1965, în com. Pecica, jud. Arad, cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr. 1307, indicativ de apel YO2LIE —————————————————————————-

16. Popa Adrian-Vasile, cetăţean român, născut la data de 01.01.1954, în com. Bârzava, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Mşal. Antonescu, nr.7-11, sc. B, apt. 9, indicativ de apel YO2BT —————————————-

19. Tothpal Bela, cetăţean român, născut la data de 15.05.1966, în Mun. Cluj-Napoca, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 79, ap. 12,indicativ de apel YO2LNH ———————————————————–

20. Waldek Doru-Alin, cetăţean român, născut la data de 09.05.1970, în Mun. Arad, cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr. 292,indicativ de apel YO2LFP ————————————————————————————–

21. Zaslo Doru-Emil-Dimitrie, cetăţean român, născut la data de 11.09.1946, în or. Chişineu Criş, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Gheorghe Şincai, nr. 16, indicativ de apel YO2AMU ———————————–

—– In conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 26/2000, acest Statut reprezinta, din momentul inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, actul legal de constituire al Asociatiei pe care o denumeste si a carei functionare o reglementeaza.———————–

ART. 2 Asociatia la care se refera in continuare prezentul Statutpoartadenumirea Club Sportiv „ Radioclub Admira”, este o institutie neguvernamentala de drept privat fara scop patrimonial, de comunitar. In continuarea prezentului Statut apare sub denumire de Asociatiasau Club.———————————————————————————–

ART. 3 Asociatia are sediul in România, mun. Arad, str. Marasesti nr. 30, jud. Arad. —-

ART. 4 Durata de functionare a Asociatiei este nedeterminata. ——————————-

ART. 5 Patrimoniul initial al Asociatiei are o valoare de 800 lei. —————————-

Art.6.Sigla, culorile, emblema, sigiliu, antetul asociatiei – clubului vor fi stabilite in cadrul adunarii genrale a membrilor clubului

—– CAPITOLUL II.SCOPUL SI OBIECTIVUL ASOCIATIEI ———————–

ART. 7.Scopul practicarea radioamatorismului si promovarea acestuia in randurile elevilor si tineretului , respectand toate reglementarile legale privind radiocomunicatiile , precum si instructiunile emise de autoritatea nationala in domeniu de sport si de Federatia Romana de Radioamatorism. ————————————————————————————

Din punct de vedere competitional obiectivul îl constituie promovarea pregatirii sportive, pregatirea şi selecţia sportivilor în vederea participării la competiţii naţionale şi internaţionale cu acordul Federatiilor de specialitate, in vederea obtinerii de performanţă sportivă. ————————————————————————————————

De asemenea, asociatia , urmareste promovarea si protejarea intereselor legitime ale membrilor sai in raporturile cu alte asociatii , cluburi si cu federatiile de specialitate. -

Clubul va avea una sau mai multe staţii de emisie recepţie de radioamatori, de club, unde se vor desfasura legaturi radio şi se va participa in competiţii pentru şi sub culorile clubului. ————————————————————————————–

Practicarea sportului de performanta in radioamatorism., precum si implementarea realizarilor tehnicii moderne de radiocomunicatii în traficul de radioamator. ————-

Elaborarea de diplome proprii, precum si a regulamentelor pentru conditiile obtinerii acestora, care sa impulsineze radioamatorii din ţară şi de pe glob la realizarea legăturilor radio cu membrii radioclubului. ——————————————————-

In cadrul masurilor de promovare a valentelor educative ale sportului , a spiritului de toleranta si fair play se va actiona pentru : —————————————————–

-Aplicarea Programului National pentru promovarea tolerantei si fair play-ului în sportul românesc;——————————————————————–

-Asigurarea unui climat civilizat si stimulativ de desfasurare a pregatirirlor si competitiilor; —————————————————————————

-Acordarea unei atentii sporite pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitrii , a altor specialisti , precum si acordarea unor trofee pentru fair play;——————————————————————————–

ART. 7 Obiectivele asociatiei sunt : —————————————————————

a)Organizarea si dezvoltarea activitatii sportive de masa in radioamatorism, prin perfectionarea pregatirii radioamatorilor, respectandu-se toate reglementarile in vigoare si a spiritului fair play; ————————————————————–

b)Organizarea de cursuri, demonstratii practice si alte activitati cu elevii si tineretul, pentru atragerea acestora catre radioamatorism; —————————————-

c)Organizarea de competitii locale, judetene si nationale de radioamatorism si mobilizarea membrilor clubului pentru participarea la aceste activitati; ———

d)Participarea la competitiile interne si internationale organizate de alte asociatii;

e)Organizarea de intalniri, simpozioane, expozitii si targuri de radioamatori;

f)Dotarea cu echipamentele necesare participarii membrilor clubului nostru la Reteaua de urgenta a radioamatorilor;

g)Sprijinirea organelor locale si judetene in cazul producerii unor dezastre naturale sau in alte situatii care necesita ajutor din parte radioamatorilor (operatiuni de salvare in munti, etc.);

h)Cooperarea cu institutiile de invatamant si structurile judetene ale acestora, cu cluburile copiilor si organizatiile de cercetasi pentru realizarea de actiuni comune;

i)Initierea si dezvoltarea de programe cu directiile judetene cu atributiuni in domeniul tineretului si sportului si cu institutiile administratiei locale si centrale;

j)Realizarea unei baze de concurs performante pentru concursurile de unde scurte si ultrascurte si de antrenament pentru RGA (radiogoniometrie de amator);

k)Tiparirea unei carti de confirmare (QSL) pentru radioamatorii membri ai radioclubului;

l)Activitati de consignatie pentru aparatura, subansamble, componente, piese, programe si documentatii specifice radioamatorilor;

m)Activitati de microproductie, tiparire si multiplicare de documentatii pentru radioamatori.

n)Buna administrare si sporire a patrimoniului.

—– CAPITOLUL III. CONSTITUIREA ASOCIATIEI ———————————–

ART. 8 Asociatia se constituie pe baza liberului consimtamant al membrilor sai conform actului constitutiv de catre membrii prevazuti la art. 1. din prezentul statul si din actul de constituire. ———————————————————————————————

ART. 9Asociatia dobandeste personalitae juridica prin inscrierea sa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Arad. ————————————

—– CAPITOLUL IV. CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI.—————————————————————————————

ART. 10Veniturile Asociatiei pot proveni din:—————————————————

-cota de participare a membrilor asociati—————————————————

-dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale

-donatii, sponsorizari si mosteniri ———————————————————–

-alte venituri prevazute de lege————————————————————–

ART. 11Patrimoniul Asociatiei poate fi majorat prin cresterea cotei de participare a membrilor asociati, inscrierea de noi asociati, precum si din orice sursa ca: donatii, sponsorizari, legate, si alte surse legale de dobandire a propietatii. Asociatia poate desfasura orice activitati economice legale, daca acestea au un caracter accesoriu si sunt in legatura cu obiectul de activitateal Asociatiei. ———————————————–

—— CAPITOLUL V.ORGANELEDECONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL —————————————————————————————-

ART. 12Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt Adunarea Generala, Consiliul Director si Cenzorul ———————————————————-

ART. 13 Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei alcatuit din totalitatea asociatilor. Fiecare asociat are dreptul la un vot. Hotararile se iau cu majoritate de 2/3 din totalul voturilor asociatilor.————————————————————–

ART.14 Adunarea Generala are urmatoarele atributii: —————————————–

-stabilirea strategiei si a obiectivelor Asociatiei ——————————————

-aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil ——————

-alegerea si revocare a membrilor Consiliului Director ———————————-

-alegere si revocarea cenzorului ————————————————————-

-hotaraste infiintarea de filiale —————————————————————

-modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei ——————————

-aproba structura organizatorica a Asociatiei, posturile si sarcinile ——————–

-stabileste modul de selectie pentru tertii colaboratori ———————————–

-stabileste limitele de competenta ale Consiliului Director ——————————

- hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei ———————————————

ART.15Adunarea Generala se intruneste o data pe semestru sau la cererea Consiliului Director ori a 2/3 din numarul membrilor asociati. Convocarea Adunarii Generale se face de catre directorul executiv, prin scrisoare recomandata cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata mentionandu-se data, ora, locul si ordinea de zi a intrunirii. —————————-

—– Adunarea Generala legal constituita va alege un secretariat compus din 1-3 membrii care vor intocmi procesul verbal de sedinta intr-un registru special, hotararile luate de Adunarea Generala urmand a fi semnate de presedintele de sedinta siasociatii prezenti. Hotararile Adunarii Generale luate cu cvorumul statutar sunt obligatorii pentru toti asociatii. ———————————————————————————————–

—–Votul in Adunarea Generala este valabil si prin corespondenta, cu conditia ca membrii asociati sa fie informati o data cu convocarea lor si de proiectele de hotarari ce urmeaza sa se dezbata in Adunarea Generala. —————————————————-

ART.16Punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director, alcatuit din urmatorii membrii. ———————————————————-

VISKY FRANCISC– indicativ Y02MHF , presedinte ——————————-

MILOTAI CAROL– indicativ Y02LGV , vicepresedinte —————————-

HEGYI VILMOS– indicativ Y02MBG , administrator——————————

ZASLO DORU EMIL– Y02AMU , cenzor ———————————————

WALDEK DORU– Y02LFP, cenzor —————————————————–

ART.17Consiliul Director are urmatoarele atributii principale: ——————————-

-Selecteaza tertii colaboratori potrivit regulilor stabilite de Adunarea Generala —— Efectueaza toate operatiile cerute pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si indeplinirea obiectului de activitate prevezut de Asociatie —-

- Angajeaza cu contract de munca personal de executie si de specialitate ————

- Verifica realitatea varsamintelor depuse de catre membrii Asociatiei si iau hotarari de punere in intarziere a acestora sau de recuperare a daunelor pricinuite Asociatiei de catre membrii sai. ————————————————————-

- Tine registrele Asociatiei ——————————————————————-

- Da dispozitii obligatorii directorului executiv privind actiunile ce trebuie intreprinse pentru ducerea la indeplinire a obiectivului de activitate si verifica ducerea la indeplinire a acestora. ————————————————————

- Emite proiecte de hotarari in vederea supunerii acestora spre aprobarea Adunarii Generale. —————————————————————————————-

- Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala. ———————-

ART.18Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna si este convocat de presedintele acestuia. Hotararile se iau cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor Consiliului Director. Daca dupa prima convocare nu se intruneste numarul de membrii necesari pentru luarea hotararilor, acesta poate decide cu majoritatea simpla (1/2+1) din numarul membrilor prezenti.————————————————————————-

ART.19Directorul executiv al Asociatiei este ales de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director si are in principal urmatoarele atributii: ———————————–

- Angajeaza Asociatia in raporturile cu terte persoane pentru incheierea de acte juridice scrise in numele si pe seama Asociatiei in limitele aprobate de Adunarea Generala si de Consiliul Director. ————————————————————————————

- Rezolva actele curente ale Asociatiei , inclusiv actele financiar-contabile.——————

- Raspunde pentru indeplinirea sarcinilor dispuse de Adunarea Generala si Consiliul Director, prezentand periodic rapoarte scrise Consiliului Director.—————————-

ART.20Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.——————

ART.21Cenzorul este numit de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. ————————————————————-

ART.22In realizarea competentelor sale, cenzorul are urmatoarele sarcini : —————

- Verifica modul de administrare al patrimoniului Asociatiei —————————- Intocmeste rapoarte si leprezinta Adunarii Generale ———————————-

- Poate participa la sedintele Consiliului Director —————————————-

—– CAP. VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ———————–

ART. 23 Membru al Asociatie, poate fi orice cetatean roman, indifirent de nationalitate, religie si sex, prin semnarea unei adeziuni si indeplinirea obligatiilor prevazute in Statut.

ART. 24Fiecaremembru este obligat sa plateasca taxa de inscriere. Taxa de inscriere va fi stabilita de Adunarea Generala. —————————————————————

ART. 25Membrii Asociatiei au dreptul sa faca propuneri, sa voteze si sa fie alesi in Consiliul Director. ————————————————————————————

ART. 26Dreptul de membru al asociatiei inceteaza in urmatoarele cazuri: —————-

- prin deces ————————————————————————————-

- prin demisie, caz in care este obligat a anunta in scris Asociatia ———————

- prin excludere in cazul in care membrul cu rea credinta lucreaza contra Asociatiei sau o pagubeste prin actiunile sale. ——————————————–

Excluderea se face de catre Consiliul Director prin hotarare. ————————-

—– CAP. VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI ————————

ART. 27Dizolvarea Asociatiei poate fi hotarata oricand si numai prin vointa membrilor asociati. ————————————————————————————————-

ART. 28 Asociatia se dizolva : ———————————————————————

-de plin drept ———————————————————————————-prin hotarare judecatoreasca —————————————————————-prin hotararea Adunarii Generale ———————————————————

ART. 29Asociatia se dizolva de plin drept in urmatoarele situatii: —————————

-scăderea numărului membrilor sub minimum cerut de lege————————–

- realizarea sau dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce shimbarea acestui scop. ————————————————————- imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu Statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului Adunarea Generala sau dupa caz Consiliul Director trebuia constituit. ——————————————————–- reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni ———————————————————————-

—- Constatarea dizolvarii de plin drept se face prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate. ————-

ART. 30Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand: ——————————————————————————-

- Scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice —-- Realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice - Asociatia urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit ———————-- Asociatia a devenit insolvabila ————————————————————

ART. 31Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul , pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. —————————————————————

ART. 32 In cazul dizolvarii, repartizarea patrimoniului net dupa deducerea cheltuielilor Asociatiei se face intre membrii. Adunarea Generala poate hotara repartizarea patrimoniului net catre o asociatie sau fundatie care are un scop asemanator cu cel al Asociatiei dizolvate. ———————————————————————————-

ART. 33Lichidarea Asociatiei se face in conditiile prevazute de OG 26/2000, cap 9 sectiunea 2. Bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator. ———————————————–

—— CAP. VIIIFORTA DE MUNCA ————————————————————ART. 34 Forta de munca este asigurata de catre salariati si membrii asociati, in cadrul sarcinilor de serviciu .———————————————————————————

—— CAP. IX PREVEDERI SPECIALE ——————————————————-

ART. 35 Constituirea Asociatiei este supusa autorizarii Judecatoriei Arad dupa autorizarea de catre instanta de judecata si din momentul inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, Asociatia, devine persoana juridica romana.———————-

ART. 36 Operatiunile de incasari si plati din fondurile provenite din proiecte derulate cu parteneri romani si straini se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania sau cu sediul in strainatate, potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei. ———————————————————————————————-

ART. 37Prezentul Statut se intregeste cu prevederile OG nr. 26/2000, ale legii 69 / 2000 si a celorlalte legi conexe. —————————————————————————

——Redactat si dactilografiat, astăzi data atestării lui de cătreav. Boar Corneliu, în 8 exemplare originale a câte 8 pagini fiecare, din care partea semnatară a primit 7 exemplare originale, unul rămânând la mapa de atestări a cabinetului de avocat. —-

 

 

SEMNĂTURA ASOCIAT – desemnat -

 

 

VISKY FRANCISC____________________

« inapoi

Sponsori

Copyright © 2011 Radio Club Admira Arad.