Home Despre noi Call book Concursuri Articole Repetoare APRS Retea de urgenta EME Linkuri Bazar Contact

Act Constitutiv

ACT CONSTITUTIV AL CLUB SPORTIV

„ RADIOCLUB ADMIRA”

 

—–I. DATE DE IDENTIFICARE A FONDATORILOR—————————–

—-Prezentul Act Constitutiv stabileste cadrul si limitele intre care functioneaza, in temeiul O.G.R. nr. 26/2000, a Legii 69 / 2000, Asociatia constituita de fondatorii: —-

1.Atanasiu Iulian, cetăţean român, născut la data de 06.11.1964, în Mun. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Bârsei nr. 14, având CNP 1641106020017,  indicativ de apel: YO2LIS ————————————————————————————-

2. Belde Gheorghe Ioan, cetăţean român, născut la data de 11.07.1960, în com. Beliu, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Fulgerului, nr. 13,  indicativ de apel YO2LQQ ———————————–

3. Benea-Nădăban Rareş Alin, cetăţean român, născut la data de 03.10.1980, în or. Huedin, jud. Cluj, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Spitalului, nr.17/18 Bl.5, ap.5, , indicativ de apel YO2LSQ—————————

4. Billi Ioan, cetăţean român, născut la data de 22.02.1951, în com. Şandra, jud. Timiş, cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr. 467,  idicativ de apel YO2BUG ——————————————————–

5. Boros Alexandru, cetăţean român, născut la data de 22.12.1952, în com. Zerind, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, aleea Ulise Bl. Y9-B, nr.2, sc.A, ap.44, , indicativ de apel YO2BUU ———————————-

7. Dubeştean Ioan,cetăţean român, născut la data de 04.06.1961, în or. Bozovici, jud. Caraş Severin, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Spitalului, Bl. 3, sc. B, ap.5, , indicativ de apel YO2LIL —————————–

9. Fortună Marius-Cristian, cetăţean român, născut la data de 03.06.1970, în Mun. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. M. Scaevola, nr. 10,  —————————————————————————-

12. Ilica Ovidiu-Dumitru,cetăţean român, născut la data de 26.04.1965, în Mun. Brad, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Haţeg, nr.1, Bl 5/1, sc. A, et.6, ap.38,, indicativ de apel YO2LUV ——————-

13. László Vasile, cetăţean român, născut la data de 25.08.1933,în Mun. Cluj, ,cu domiciliul în Mun. Arad, str. Banu Mărăcine nr.22, Bl.1, sc. E, ap.10, indicativ de apel YO2AHW —————————————–

14. Kurunczi Carol-Rudorlf, cetăţean român, născut la data de 30.04.1962, în com. Pecica, jud. Arad,cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr.1289,  indicativ de apel YO2LAS ————————————

15. Mezei Ioan, cetăţean român, născut la data de 20.05.1965, în com. Pecica, jud. Arad, cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr. 1307, , indicativ de apel YO2LIE ——————————————————–

16. Popa Adrian-Vasile, cetăţean român, născut la data de 01.01.1954, în com. Bârzava, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Mşal. Antonescu, nr.7-11, sc. B, apt. 9, , indicativ de apel YO2BT ———————-

19. Tothpal Bela, cetăţean român, născut la data de 15.05.1966, în Mun. Cluj-Napoca, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 79, ap. 12,indicativ de apel YO2LNH ——————————–

20. Waldek Doru-Alin, cetăţean român, născut la data de 09.05.1970, în Mun. Arad, cu domiciliul în com. Pecica, jud. Arad, nr. 292, , indicativ de apel YO2LFP ——————————————————–

21. Zaslo Doru-Emil-Dimitrie, cetăţean român, născut la data de 11.09.1946, în or. Chişineu Criş, jud. Arad, cu domiciliul în Mun. Arad, str. Gheorghe Şincai, nr. 16, , indicativ de apel YO2AMU —————————

—–In conformitate cu prevederile art. 6 din OG nr. 26/2000, acest Act Constitutiv reprezinta, din momentul inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, actul legal de constituire al Asociatiei pe care o denumeste si a carei functionare o reglementeaza.————————————————————————————-

—–II. SCOPUL SI OBIECTIVUL ASOCIATIEI —————————————

Scopul Asociatiei este Scopul practicarea radioamatorismului si promovarea acestuia in randurile elevilor si tineretului , respectand toate reglementarile legale privind radiocomunicatiile , precum si instructiunile emise de autoritatea nationala in domeniu de sport si de Federatia Romana de Radioamatorism. ——————————–

Din punct de vedere competitional obiectivul îl constituie promovarea pregatirii sportive, pregatirea şi selecţia sportivilor în vederea participării la competiţii naţionale şi internaţionale cu acordul Federatiilor de specialitate, in vederea obtinerii de performanţă sportivă. —————————————————-

De asemenea, asociatia , urmareste promovarea si protejarea intereselor legitime ale membrilor sai in raporturile cu alte asociatii , cluburi si cu federatiile de specialitate. —————————————————————————————-

Clubul va avea una sau mai multe staţii de emisie recepţie de radioamatori, de club, unde se vor desfasura legaturi radio şi se va participa in competiţii pentru şi sub culorile clubului. ———————————————————————————-

Practicarea sportului de performanta in radioamatorism., precum si implementarea realizarilor tehnicii moderne de radiocomunicatii în traficul de radioamator. —————————————————————————————

Elaborarea de diplome proprii, precum si a regulamentelor pentru conditiile obtinerii acestora, care sa impulsineze radioamatorii din ţară şi de pe glob la realizarea legăturilor radio cu membrii radioclubului. ————————————–

In cadrul masurilor de promovare a valentelor educative ale sportului , a spiritului de toleranta si fair play se va actiona pentru : ———————————————-

-Aplicarea Programului National pentru promovarea tolerantei si fair play-ului în sportul românesc;——————————————————————–

-Asigurarea unui climat civilizat si stimulativ de desfasurare a pregatirirlor si competitiilor; —————————————————————————

-Acordarea unei atentii sporite pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitrii , a altor specialisti , precum si acordarea unor trofee pentru fair play;——————————————————————————–

Obiectivele asociatiei sunt————————————————————-

a)Organizarea si dezvoltarea activitatii sportive de masa in radioamatorism, prin perfectionarea pregatirii radioamatorilor, respectandu-se toate reglementarile in vigoare si a spiritului fair play; ———————————————————

b)Organizarea de cursuri, demonstratii practice si alte activitati cu elevii si tineretul, pentru atragerea acestora catre radioamatorism; ————————–

c)Organizarea de competitii locale, judetene si nationale de radioamatorism si mobilizarea membrilor clubului pentru participarea la aceste activitati; ———

d)Participarea la competitiile interne si internationale organizate de alte asociatii;

e)Organizarea de intalniri, simpozioane, expozitii si targuri de radioamatori;

f)Dotarea cu echipamentele necesare participarii membrilor clubului nostru la Reteaua de urgenta a radioamatorilor; ————————————————-

g)Sprijinirea organelor locale si judetene in cazul producerii unor dezastre naturale sau in alte situatii care necesita ajutor din parte radioamatorilor (operatiuni de salvare in munti, etc.); ————————————————–

h)Cooperarea cu institutiile de invatamant si structurile judetene ale acestora, cu cluburile copiilor si organizatiile de cercetasi pentru realizarea de actiuni comune; ————————————————————————————

i)Initierea si dezvoltarea de programe cu directiile judetene cu atributiuni in domeniul tineretului si sportului si cu institutiile administratiei locale si centrale; ————————————————————————————

j)Realizarea unei baze de concurs performante pentru concursurile de unde scurte si ultrascurte si de antrenament pentru RGA (radiogoniometrie de amator);———————————————————————————–

k)Tiparirea unei carti de confirmare (QSL) pentru radioamatorii membri ai radioclubului;—————————————————————————–

l)Activitati de consignatie pentru aparatura, subansamble, componente, piese, programe si documentatii specifice radioamatorilor; —————————–

m)Activitati de microproductie, tiparire si multiplicare de documentatii pentru radioamatori.——————————————————————————

n)Buna administrare si sporire a patrimoniului. —————————————

––III. DENUMIREA ASOCIATIEI——————————————————–

—-Asociatia la care se refera prezentul Act Constitutiv poarta denumirea: „Club Sportiv Radioclub Admira”————————————————————–

—–IV. SEDIUL ASOCIATIEI—————————————————————

—-Sediul Asociatiei este in mun. Arad, mun. Arad, str. Marasesti nr. 30, jud. Arad. Sediul poate fi schimbat la initiativa fondatorilor la orice adresa. Asociatia poate infiinta filiale in orice localitate, in tara si in strainatate, in conditiile legii si ale Statutului.——————————————————————————————

—–V. DURATA DE FUNCTIONARE—————————————————–

—-Durata de functionare a asociatiei „Club Sportiv Radioclub Admira”” este nedeterminata.————————————————————————————-

—–VI. PATRIMONIUL INITIAL———————————————————-

—-Activul patrimonial al Asociatiei are o valoare de 800 lei. Patrimoniul poate fi majorat din orice surse cum ar fi; donatii, sponsorizari, legate, alte surse prevazute de lege.————————————————————————————————-

VII.SIGLA, CULORILE, EMBLEMA, ANTETULASOCIATIEI————— Sigla, culorile, emblema, sigiliu, antetulasociatiei – clubului vor fi stabilite in cadrul adunarii genrale a membrilor clubului. ———————————————

—–VII. COMPONENTA ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL———————————————————–

—- Conducerea si administrarea „Club Sportiv Radioclub admira”” va fi asigurata de catre Adunarea Generala si Consiliul Director format din:

VISKY FRANCISC– indicativ Y02MHF , presedinte —————————-

MILOTAI CAROL– indicativ Y02LGV , vicepresedinte ————————

HEGYI VILMOS– indicativ Y02MBG , administrator————————–

ZASLO DORU EMIL– Y02AMU , cenzor —————————————-

WALDEK DORU– Y02LFP, cenzor ————————————————

—–VIII. PERSOANA IMPUTERNICITA SA SEMNEZE ACTELE NECESARE PRIVIND PROCEDURA DE MODIFICARE A ACTELOR DE CONSTITUIRE.————————————————————————————– Se imputerniceste dl. VISKY FRANCISC, sa semneze actele de modificare a actelor de constituire a „Club Sportiv Radioclub admira” ———————————- —— IX. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV. ———————————– Modificarea actului constitutiv al Asociatiei se face prin hotararea Adunarii Generale. ——————————————————————————————-

—— Redactat si dactilografiat, astăzi data atestării lui de cătreav. Boar Corneliu, în 8 exemplare originale a câte 5 pagina fiecare, din care partea semnatară a primit 7 exemplare originale, unul rămânând la mapa de atestări a cabinetului de avocat. ——

 

 

SEMNĂTURA ASOCIAT desemnat

 

VISKY FRANCISC_____________________________

« inapoi

Sponsori

Copyright © 2011 Radio Club Admira Arad.