Adunarea Generală C.S. Radioclub Admira


Adunarea Generală C.S. Radioclub Admira
Program
10:00-10:30     Sosirea membrilor
10:30-10:50     Deschiderea lucrărilor A.G.
10:50-11:20     Execuția financiară 2020-2022
11:20-11:30     Activități, propuneri
11:30-12:15     Alegeri
12:15-13:00     Pauză
13:00-13:15     Depunerea și numărarea buletinelor de vot
13:15-13:15     Discuții
13:15-13:30     Încheierea A.G.

Adunarea Generală C.S. Radioclub Admira, 28 ianuarie 2023
Ordinea de zi

1. Deschiderea A.G.
1.1 Supunerea la vot a Ordinei de zi
1.2 Alegerea secretariatului pentru redactarea procesului verbal
2. Execuția financiară pe anii 2020-2022
3. Activități desfășurate, propuneri
4. Alegeri
4.1 Propuneri de membri pentru Consiliul Director
5. Pauză de cafea
6. Depunerea buletinelor de vot și numărarea voturilor
7. Discuții
8. Închiderea A.G.